x
w o r l d t r a d e e x c h a n e e
logo

Bankë biznesi

Biznes Bankar

100X BANK ofron këshillat financiare të cilësisë më të lartë, duke ndihmuar bizneset si tuajat të përparojnë dhe të rriten në tregjet e brendshme dhe ndërkombëtare.
Pavarësisht nëse keni nevojë për kapital për të financuar rritjen apo për të rifinancuar borxhin, ne ofrojmë strukturën e duhur të kapitalit për të përmbushur nevojat tuaja financiare afatshkurtra dhe afatgjata.

Biznes Llogaritë

 • Llogaria e Chequing
 • Llogaria e interesit
 • Llogari e pakufizuar e blerjes
 • Depozitat fikse

Menaxhimi i parasë Sherbimet

 • Pagesa e Faturës Online
 • Pagesa elektronike
 • Bankar në Internet
 • Transfertat e Wire
 • Depozituesi i natës

Biznes Kredi dhe Kredi

 • Mbingarkesë biznesi
 • Overdraft i Shërbimeve Tregtare
 • Kredi Premium e Biznesit
 • Hipotekë komerciale
 • Letrat e kredisë

Bashkohuni me ne në zhbllokimin e mundësive të financimit
dhe realizimin e projektit tuaj.

Kontaktoni Prime Financial Group sot për të eksploruar se si ne mund të fuqizojmë rrugëtimin e projektit tuaj.